Δραστηριότητα σε Ιατρικά συνέδρια

Προφορικές ανακοινώσεις, αναρτημένα πόστερ, πρόεδρος σε συνεδρίες.

 

 

Προφορική ανακοίνωση

Χ. ΚΑΝΔΗΛΩΡΟΣ,  Α. ΜΟΡΤΟΓΛΟΥ. 

Στγκριτική μελέτη εξσώσεων υπολογισμού του σωματικού λίπους στην παιδική ηλικία

45ο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο Ενδοκρινολογίας, Μεταβολισμού & Σακχαρώδη Διαβήτη.9-12 Μαΐίου 2018, Θεσσαλονίκη

 

 

 

Α. ΜΟΡΤΟΓΛΟΥ, Χ. ΚΑΝΔΗΛΩΡΟΣ,  Αικ ΜΟΡΤΟΓΛΟΥ, Ε. ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ. 

Διαιτητική απώλεια βάρους σε παχύσαρκα άτομα 3ης ηλικίας.

43ο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο Ενδοκρινολογίας, Μεταβολισμού & Σακχαρώδη Διαβήτη. 20-23 Απριλίου 2016, Αθήνα

 

 

 

Προφορική ανακοίνωση

Α. ΜΟΡΤΟΓΛΟΥ, Χ. ΚΑΝΔΗΛΩΡΟΣ,  Ε. ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ, Αικ ΜΟΡΤΟΓΛΟΥ 

Το Μεταβολικό σύνδρομο (METS) σε παχύσαρκαυπερήλικα άτομα.

11ο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο Παχυσαρκίας. 25-27 Φεβρουαρίου 2016, Αθήνα

 

 

 

Πρόεδρος στην ενότητα "Διαταραχές Μεταβολισμού των Οστών" στον 18ο κύκλο ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΙΑ. Αθήνα 2015

 

 

 

Πρόεδρος στην ομιλία "Διατροφή & Βιταμίνη D". Ημερίδα "Παχυσαρκία & Βιταμίνη D" 30/03/2013, Αθήνα. 

D6-F

 

 

Πρόεδρος στις προφορικές ανακοινώσεις του 8ου Πανελληνίου Ιατρικού Συνεδρίου Παχυσαρκίας το 2010 στην Αθήνα.

 

 

Πρόεδρος στις ανακοινώσεις Παιδοενδοκρινολογίας του 34ου Πανελληνίου Ενδοκρινολογικού Συνεδρίου το 2007 στην Χερσόνησο Κρήτης.

 

 

Προφορική ανακοίνωση

H. CANDILOROS, A. MORTOGLOU, E. KAPANTAIS, E. GEORGIADOU, O. DEVETZAKI.

Smoking habits, obesity and cardiovascular risk factors

9th International Congress on Obesity. 24-29 August 2002, Sao Paolo

 

 

 

H. CANDILOROS, C. MORTOGLOU, E. GEORGIADOU, A. MORTOGLOU.

The visceral fat reduction during weight loss with diet is proportionally higher than the body fat reduction

11th European Congress on Obesity. 30  May- 2 June 2001, Vienna

 

 

 

Χ. ΚΑΝΔΗΛΩΡΟΣ, Ε. ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ, Α. ΜΟΡΤΟΓΛΟΥ

Η διαιτητική απώλεια βάρους μειώνει το σπλαχνικό λίπος σε μεγαλύτερο ποσοστό από ότι το σωματικό

4o Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο Παχυσαρκίας. 15-17 Φεβρουαρίου 2001, Αθήνα

 

 

Χ. ΚΑΝΔΗΛΩΡΟΣ, Ε. ΒΕΝΑΚH,  Ε. ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ, Ε. ΚΑΠΑΝΤΑΗΣ, Ο. ΔΕΒΕΤΖΑΚΗ, Α. ΜΟΡΤΟΓΛΟΥ

Η επίδραση του μορφωτικού επιπέδου στα αίτια πολυφαγίας σε παχύσαρκα άτομα

3o Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο Παχυσαρκίας. 25-27 Φεβρουαρίου 1999, Αθήνα

 

Χ. ΚΑΝΔΗΛΩΡΟΣ, Ε. ΚΑΠΑΝΤΑΗΣ, Ε. ΒΕΝΑΚH,  Ε. ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ, Ο. ΔΕΒΕΤΖΑΚΗ, Α. ΜΟΡΤΟΓΛΟΥ

Ψωρίαση στη παχυσαρκία: Συχνότητα-Επιπτώσεις.

3o Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο Παχυσαρκίας. 25-27 Φεβρουαρίου 1999, Αθήνα

 

 

H. CANDILOROS, E. GEORGIADOU, E. KAPANTAIS, A. MORTOGLOU.

Hypothyroidism and body weight: Long-term changes during replacement therapy. 

8th International Congress on Obesity. 29 August-3 September 1998, Paris.

 

 

 

Χ. ΚΑΝΔΗΛΩΡΟΣ, Α. ΜΟΡΤΟΓΛΟΥ, Ε. ΚΑΠΑΝΤΑΗΣ, Ε. ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ, Ε. ΒΕΝΑΚH

Υπάρχουν και υγιείς παχύσαρκοι.

2o Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο Παχυσαρκίας. 30 Οκτωβρίου - 1 Νοεμβρίου 1997, Αθήνα

 

Χ. ΚΑΝΔΗΛΩΡΟΣ, Ε. ΚΑΠΑΝΤΑΗΣ, Ε. ΒΕΝΑΚH,  Ε. ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ , Α. ΜΟΡΤΟΓΛΟΥ

Το μεταβολικό σύνδρομο της παχυσαρκίας

2o Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο Παχυσαρκίας. 30 Οκτωβρίου - 1 Νοεμβρίου 1997, Αθήνα

 

 

H. CANDILOROS, A. MORTOGLOU, E. KAPANTAIS, E. VENAKI, E. GEORGIADOU.

Moderate alcohol intake does not influence resting energy expenditure. 

8th European Congress on Obesity. 18-21 June 1997, Dublin.

 

 

 

Χ. ΚΑΝΔΗΛΩΡΟΣ, Ε. ΚΑΠΑΝΤΑΗΣ, Ε. ΒΕΝΑΚΗ, Ε. ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ, Α. ΜΟΡΤΟΓΛΟΥ

Η  επίδραση της αιθυλικής αλκοόλης στον ενεργειακό μεταβολισμό. 

23ο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο. 13-17 Μαίου 1997, Αθήνα.

 

 

 

H. CANDILOROS, N. ZEGHARI, O. ZIEGLER, M. DONNER, P. DROUIN.

Hyperinsulinemia and erythrocyte membrane phospholipid composition in 

obese non diabetic women. 

31th Annual Meeting of the EASD. 12-16 Septembre 1995, Stockholm.

Diabetologia : 1995, 38, supp 1, A159

 

 

H. CANDILOROS, N. ZEGHARI, O. ZIEGLER, C. CRETON, M. DONNER, P. DROUIN.

Altered erythrocyte membrane lipid composition in diabetic ketoacidosis.

A.D.A., 13-15 Juin 1995, USA.

Diabetes, 1995, 44, (Suppl 1) Abs, 792

 

 

H. CANDILOROS, N. ZEGHARI, O. ZIEGLER, M. DONNER, P. DROUIN.

Influence de l’équilibre glycémique et des lipides plasmatiques sur le cholestérol et les phospholipides membranaires au cours du DID. Analyse multivariée.

ALFEDIAM, 6-13 Juin 1995, Montréal.

Diabète Métab., 1995, 21, 145 (abstract).

 

H. CANDILOROS, A. TOTO, L. MEYER, T. CREA, B. GUERCI, O. ZIEGLER, P. DROUIN.

La rémission induite du diabète de type I de découverte récente n’a pas d’effets défavorables sur l’évolution du diabète au cours des 5 premières années.

ALFEDIAM, 6-13 Juin 1995, Montréal.

Diabète Métab., 1995, 21, 157 (abstract).

 

 

H. CANDILOROS, N. ZEGHARI, O. ZIEGLER, M. DONNER, P. DROUIN.

La résistance à l’insuline est associée à des modifications de la fluidité et de la composition lipidique de la membrane érythrocytaire au cours de l’obésité.

ALFEDIAM, 6-13 Juin 1995, Montréal.

Diabète Métab., 1995, 21, 32 (abstract).

 

H. CANDILOROS, N. ZEGHARI, O. ZIEGLER, M. DONNER, P. DROUIN.

Rôles respectifs de l’hyperglycémie et des corps cétoniques dans la composition lipidique membranaire au cours de l’acidocétose diabétique.

ALFEDIAM, 6-13 Juin 1995, Montréal.

Diabète Métab., 1995, 21, 33 (abstract).

 

 

H. CANDILOROS, T. CREA, B. IGAU, B. GUERCI, C. FIEVET, J.C. FRUCHART, O. ZIEGLER, P. DROUIN

Depletion in phospholipids of LpB particles in diabetes mellitus due to chronic pancreatitis.

4th International Symposium on Advances on Lipoproteins and Atherosclerosis, 6-8 April 1995, Athens.

 

H. CANDILOROS, N. ZEGHARI, O. ZIEGLER, M. DONNER, P. DROUIN.

Phospholipid composition and membrane fluidity of erythrocyte from obese women with varying decreased of insulin sensitivity.

E.C.O., 31 Mai-3 Juin 1995, Danemark.

Int J Obes, 1995, 19, (Suppl 2) Abs, P260.

 

 

H. CANDILOROS, A. TOTO, B. GUERCI, L. MEYER, O. ZIEGLER, P. DROUIN

Safety of CSII-induced remission in recent-onset IDDM : a 5-year follow-up.

3rd European Meeting for the Implementation of the St. Vincent Declaration, 28 March-1er April 1995, Athens.

 

 

 

H. CANDILOROS, O. ZIEGLER, N. ZEGHARI, S. MULLER, M. DONNER, P. DROUIN

Decreased membrane fluidity in non diabetic insulin resistant obese patients. 

12th International Symposium on Diabetes and Nutrition, June 1994, Tours.

 

 

 

H. CANDILOROS, S. DENET, O. ZIEGLER, S. MULLER, M. DONNER, P. DROUIN

Effet de la metformine in vitro sur la fluidité membranaire des érythrocytes. 

ALFEDIAM. 14-16 Avril 1994, Luxembourg.

Diabète Métab., 1994, 20, 18A (abstract).

 

H. CANDILOROS, O. ZIEGLER, S. MULLER, M. DONNER, P. DROUIN

Effet de la céruléoplasmine et d’autres protéines de l’inflammation sur l’agrégation érythrocytaire chez le diabétique insulino-dépendant. 

ALFEDIAM. 14-16 Avril 1994, Luxembourg.

Diabète Métab., 1994, 20, 25A (abstract).

 

 

H. CANDILOROS, O. ZIEGLER, N. ZEGHARI, S. MULLER, M. DONNER, P. DROUIN

Insulinorésistance et diminution de la fluidité membranaire au cours de l'obésité. 

11ème conférence annuelle de l'A.F.E.R.O., 25 Mars 1994, Paris.

Cah. Nutr. Diet. 1994, XXIX, 6, 375-376.

 

 

 

H. CANDILOROS, S. MULLER, N. ZEGHARI, O. ZIEGLER, M. DONNER, P. DROUIN

Decrease in membrane fluidity of erythrocytes during diabetic ketoacidosis.

29th Annual Meeting of the EASD. 6-9 Septembre 1993, Istanbul.

Diabetologia, 1993, 36, (Supp 1), A 172 (abstract).

 

 

 

H. CANDILOROS, O. ZIEGLER, S. MULLER, M. DONNER, J.F. STOLTZ, P. DROUIN

Altération des paramètres de l'agrégation érythrocytaire chez le sujet sain et le diabétique insulino-dépendant par la glycation in vitro de l'albumine.

ALFEDIAM. 1-3 Avril 1993, Dijon.

Diabète Métab., 1993,19, 34 (abstract).

 

 

H. CANDILOROS, M. KOLOPP, B. GUERCI, O. ZIEGLER, P. DROUIN

Blood glucose control on sunday in type I diabetes mellitus : intensified conventional insulin therapy versus continuous subcutaneous insulin infusion.

IV MGSD Meeting. 4-7 Mars 1993, Madrid.

 H. CANDILOROS, O. ZIEGLER, S. MULLER, M. DONNER, J.F. STOLTZ, P. DROUIN

Major role of plasma factors in increased erythrocyte aggregation in type I diabetes mellitus. 

IV MGSD Meeting. 4-7 Mars 1993, Madrid